Overslaan en naar inhoud gaan

Actueel

Informatie over de ambtshalve nota


Heeft u als werkgever de ambtshalve nota ontvangen? In dit bericht leest u hoe u de ontbrekende gegevens kunt controleren en aanleveren.

Lees meer

De pensioenen gaan niet omlaag in 2021


In 2021 verlagen wij de pensioenen niet. Dat heeft het bestuur eind maart besloten. Wij maken gebruik van een ‘vrijstellingsregeling’ van de overheid. We hoeven de pensioenen dan niet te verlagen als onze actuele dekkingsgraad 90% of hoger is. 

Lees meer

Aanleveren loongegevens vitaliteitsregeling vanaf 2021


Vanaf januari 2021 levert u (of uw administrateur) loongegevens aan met de uniforme pensioenaangifte (upa). Heeft u werknemers in dienst die gebruikmaken van de vitaliteitsregeling van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf? Via de upa levert u de loongegevens van deze werknemers op een andere manier aan dan u gewend was.

Lees meer

Pensioenen in 2021 waarschijnlijk niet verlaagd


Bakkers Pensioenfonds hoeft de pensioenen in 2021 waarschijnlijk niet te verlagen. Onze dekkingsgraad op 31 december 2020 was 92,5%. Dit is meer dan de 90% die we minimaal nodig hadden om de pensioenen niet te hoeven verlagen.

Lees meer

Pensioenpremie blijft gelijk, opbouwpercentage gaat omlaag


In de CAO Bakkersbedrijf staat dat de pensioenpremie voor 2021 gelijk blijft. In 2021 blijft de pensioenpremie dan ook 14% van de totale loonsom. Daarnaast gaat in 2021 het opbouwpercentage omlaag van 1,45% naar 1,35%.

Lees meer

Hervatting premie-inning Sociaal Fonds


Iedere maand of iedere vier weken betaalt u premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Eind juli 2019 ontving u een brief waarin u werd geïnformeerd dat deze premie tijdelijk (15 maanden) werd stopgezet. Vanaf november 2020 hervat het Sociaal Fonds het innen van deze premie.

Lees meer

Het nieuwe pensioenakkoord: de veranderingen


De Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Er komt een nieuw pensioenstelsel. U vraagt zich vast af wat dat voor u en uw werknemers betekent.

Lees meer

Maatregelen coronavirus


Bijgewerkt 30 juli 2020

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor het Bakkers Pensioenfonds. We begrijpen dat de maatregelen zoals die nu door de overheid zijn getroffen ook voor u grote gevolgen kunnen hebben. En dat u daar vragen over heeft. Op deze pagina beantwoorden wij vragen.

Lees meer

Upa vervangt vanaf 2021 kopie loonaangifte


Het Bakkers Pensioenfonds stapt vanaf 1 januari 2021 over op de uniforme pensioenaangifte (upa). De upa maakt het makkelijker om gegevens bij ons aan leveren. De aanlevering gaat namelijk automatisch via uw salarispakket. 

Lees meer