Overslaan en naar inhoud gaan

Het nieuwe pensioenakkoord: de veranderingen


De Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Er komt een nieuw pensioenstelsel. U vraagt zich vast af wat dat voor u en uw werknemers betekent. Wij vertellen u waarom het pensioenstelsel verandert. En welke veranderingen nu al vaststaan. Naast deze veranderingen zijn wij alle mogelijkheden voor onze pensioenregeling aan het verkennen. Dat doen wij samen met werkgevers en vakbonden. Wij informeren u als wij daar meer over weten.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat het een aantal problemen oplost. 

 • Nu kunnen de pensioenen niet altijd omhoog als het goed gaat met de economie. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat vaak niet toe. Straks kunnen de pensioenen wel omhoog. 
 • De huidige regels benadelen jongere werknemers. Zij betalen nu in vergelijking met ouderen te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen. Beginnen ze voor zichzelf en gaan ze weg bij een pensioenfonds? Dan krijgen zij later minder pensioen dan waarvoor zij en hun werkgever betaald hebben. Dat wordt eerlijker gemaakt. 

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel liggen al vast. U kunt daar als werkgever ook mee te maken krijgen. We noemen ze kort: 

 • Lumpsum op pensioendatum
  Uw werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om op hun pensioendatum in één keer maximaal 10% van hun totale pensioensom op te nemen (Lumpsum). Bijvoorbeeld voor een wereldreis of het afbetalen van een huis.
 • Partnerpensioen verandert
  Vanaf 1 januari 2022 bestaat er nog maar één type partnerpensioen. In het kort: overlijdt uw werknemer vóór de pensioendatum? Dan krijgt de achterblijvende partner 50% van het salaris. Overlijdt uw werknemer ná de pensioendatum, dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het aantal dienstjaren. 
 • Pensioen beweegt mee met de economie
  De pensioenen gaan meebewegen met de economie: ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger iemand is, hoe meer deze inschatting gaat schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar kan van jaar tot jaar wel veranderen. 

Hoe gaat het verder?

 • Stap 1 Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als het door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.
 • Stap 2 Vanaf dan maken werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen zorgen er vervolgens voor dat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd.
 • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan ook.