Overslaan en naar inhoud gaan

Premie blijft gelijk, opbouw gaat omlaag


De pensioenpremie blijft in 2022 gelijk, namelijk 14% van de totale loonsom. Daarnaast gaat het opbouwpercentage verder omlaag: van 1,35% naar 1,30%. 

Pensioenpremie blijft gelijk

In 2022 blijft de pensioenpremie 14% van de totale loonsom in de branche. In 2022 is dit 25,8% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover de werknemer pensioen opbouwt. De werkgeverspremie wordt 16,43% en de werknemerspremie 9,37%.

Opbouwpercentage gaat omlaag

Omdat de pensioenpremie gelijk blijft, moeten we het opbouwpercentage in 2022 verder verlagen van 1,35% naar 1,30%. Dit betekent dat uw werknemers voor dezelfde premie iets minder pensioen gaan opbouwen.

Waarom is dit nodig?

De pensioenen zijn een stuk duurder geworden. Met dezelfde premie kunnen we dus minder pensioenen inkopen. Dat komt vooral door de lage rente van de afgelopen jaren. De hoogte van de pensioenpremie kunnen wij zelf niet veranderen. Deze is vastgelegd in de cao. Het opbouwpercentage verlagen is daarom de enige mogelijkheid die we hebben om de pensioenen betaalbaar te houden. 

De afspraken gelden voor een jaar

De afspraken over de premie en het opbouwpercentage gelden voor een jaar. Aan het eind van 2022 maken wij en de werkgevers- en werknemersorganisaties nieuwe afspraken voor 2023. Mochten werkgevers- en werknemersorganisaties alsnog besluiten om de premie in 2022 te verhogen, dan kunnen wij opnieuw beslissen over het opbouwpercentage.

Bekijk alle rekencijfers voor 2022.