Overslaan en naar inhoud gaan

Niet tevreden? Vertel het ons

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend, maar we horen graag waarom. Vaak kunnen we het probleem dan meteen samen oplossen. U kunt ook een klacht indienen.

Vertel ons waar u ontevreden over bent

Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent, kunt u een formele klacht indienen. We vertellen u wat u van ons kunt verwachten en wanneer. 

Meld uw klacht telefonisch, per e-mail of brief

U kunt uw klacht telefonisch melden, of per e-mail of brief. Vertel ons waarover u niet tevreden bent en waarom. Geef ook uw adres en telefoonnummer door.

We bevestigen uw klacht uiterlijk binnen 5 werkdagen

We laten u schriftelijk weten dat we uw klacht hebben ontvangen.

We beantwoorden uw klacht schriftelijk binnen 15 werkdagen

Meestal krijg u binnen 15 werkdagen een antwoord. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat we iets uit moeten zoeken. Dan laten we u weten wanneer u antwoord krijgt.

Wat u kunt doen als u het niet met ons eens bent

We hopen natuurlijk dat u zich kunt vinden in ons antwoord. Als dat niet zo is, kunt u telefonisch of per e-mail of brief doorgeven dat u niet tevreden bent en waarom. Geef ook uw adres en telefoonnummer door. 

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een van de volgende 2 dingen doen:

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of uw behandeling?

1. Richt uw e-mail of brief binnen 14 dagen aan het bestuur van het Bakkers Pensioenfonds.

2. Geef duidelijk aan waarom u niet tevreden bent.

3. We laten u schriftelijk weten dat we uw klacht hebben ontvangen. In ons bericht staat ook wanneer u een reactie krijgt.

Bent u het niet eens met ons besluit over uw klacht?

Bent u het niet eens met het besluit op uw klacht en vindt u dat het fonds het pensioenreglement en statuten niet juist heeft toegepast in uw specifieke situatie? Dan kunt u in beroep. Er is dan sprake van een geschil tussen u en het fonds. Geschillen worden behandeld door de geschillencommissie.

1. Richt uw e-mail of brief binnen 2 maanden aan de geschillencommissie van het Bakkers Pensioenfonds.

2. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met ons antwoord.

3. De geschillencommissie stuurt uw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 2 maanden reageren. U krijgt een kopie van de reactie.

4. Daarna krijgt u bericht over de behandeling van uw beroep. Mogelijk krijg u een uitnodiging om uw standpunt te komen toelichten.

5. Het pensioenfonds moet zich houden aan de uitspraken van de geschillencommissie.

Komt u er niet uit? Bel ons op (050) 522 50 00 en we leggen we u uit of het in uw geval over een klacht of een geschil gaat en wat u kunt doen.

Naar de Ombudsman Pensioenen of de rechtbank

Bent u het niet eens met het besluit van ons bestuur of de uitspraak van de geschillencommissie?

  • Dan kun je naar de Ombudsman Pensioenen.
  • U kunt ook naar de rechtbank voor een bindende uitspraak. U kunt trouwens ook direct naar de rechtbank. Dus zonder dat u bij de Ombudsman Pensioenen bent geweest.

Lees ook onze klachten- en geschillenreglement (pdf).

Meer weten?