Overslaan en naar inhoud gaan

Uw pensioen in 2022

Iedere maand krijgt u pensioen van het Bakkers Pensioenfonds. In de jaarlijkse specificatie ziet u hoeveel uw pensioen in 2022 is. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen in 2022.

Uitbetaling en hoogte van uw pensioen

Wanneer ontvangt u in 2022 uw pensioen? En hoeveel pensioen krijgt u? U leest hieronder de antwoorden.

Wanneer krijgt u uw pensioen?

U wilt weten wanneer uw pensioen op uw rekening staat. U ontvangt uw pensioen op vaste data. Bekijk de betaaldata in 2022.

Uw pensioen gaat niet omhoog met een toeslag

In 2022 gaat uw pensioen niet omhoog met een toeslag. Onze financiële situatie is hiervoor niet goed genoeg. Lees meer over onze financiële situatie en de waarde van uw pensioen.

Vakantiegeld zit al in uw pensioen

Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt.

Belasting en uw pensioen

U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen.

U vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan

Op uw uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting. Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen.

Verandert er iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt. Het is meestal verstandig de heffingskorting op het hoogste bedrag te laten toepassen. 

  • Heeft u nog andere inkomsten? Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst
  • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de loonheffingskorting op dat inkomen. 
  • Het is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB

Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?

Als u AOW krijgt, betaalt u geen AOW-premie meer. Uw netto inkomen is daardoor hoger. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

  • De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op uw pensioen.

In 2022 is de bijdrage Zvw 5,50% van uw bruto jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 273,65 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger dan € 59.706? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw leest u op de website van de Belastingdienst.

Woont u in het buitenland? 

Als u in het buitenland woont, bepaalt uw persoonlijke situatie hoe u verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.

Als uw persoonlijke situatie verandert in 2022

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

  • Een scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap als u niet in Nederland woont.
  • U woont niet in Nederland en u overlijdt. Uw familie of een vriend(in) moet dit dan aan ons doorgeven.
  • U krijgt een wezenpensioen en u stopt met studeren.
  • U verhuist naar of in het buitenland.