Overslaan en naar inhoud gaan

Missie, visie en strategie

Het Bakkers Pensioenfonds is hét pensioenfonds voor de werkgevers en (gewezen) werknemers in het bakkersbedrijf. Onze missie beschrijft waar we voor staan. Onze visie vertelt waar we voor gaan in de toekomst. En in onze strategie laten we zien hoe we dat gaan doen. 

Onze missie

Wij staan voor de verantwoordelijkheid om, op basis van solidariteit en collectiviteit, te zorgen voor een inkomen bij pensionering en overlijden.

Onze visie

We werken samen aan een duurzaam en toekomstbestendig pensioenfonds.
We willen een pensioenregeling uitvoeren die is afgestemd op de behoeften van deelnemers én werkgevers. In de uitvoering nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op duurzaamheidsthema’s. En in al onze activiteiten zijn we kostenbewust.

Door samen te werken of samen te gaan met andere pensioenfondsen in ambachtelijke/industriële sectoren, realiseren we schaalvoordelen die op termijn leiden tot een hoger pensioenresultaat.

Onze strategie

Om onze missie en visie te bereiken, hanteren we een strategie met de volgende speerpunten. Een speerpunt is een prioriteit in al ons handelen.

Onze strategische speerpunten zijn:

  1. Een beheerste transitie naar het nieuwe pensioenstelsel
  2. Weten wat er bij onze deelnemers speelt
  3. Realiseren van schaalvergroting
  4. Verder vormgeven van rendements- en duurzaamheidsdoelstellingen
  5. Toekomstbestendige besturing van ons pensioenfonds

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden beschrijven de principes van ons fonds. Het zijn de waarden waarop onze organisatie is gebouwd. Onze kernwaarden vormen de rode draad van ons handelen en benadrukken de kern waar wij voor staan.

Onze kernwaarden zijn: 

  • Toekomstbestendig
  • Kostenbewust
  • Herkenbaar
  • Zorgvuldig