Overslaan en naar inhoud gaan

Wijzigingen Sociaal Fonds Bakkersbedrijf


Er zijn 2 wijzigingen bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf in 2022. Het fonds gebruikt sinds dit jaar een maximumsalaris om de premie te berekenen. En directeuren-grootaandeelhouders betalen geen premie meer. Bekijk wat deze wijzigingen voor u betekenen.

Nieuw: maximumsalaris voor premie

De premie voor het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is 1% van de loonsom van uw onderneming. Voor de hogere salarissen geldt een maximum waarover u als werkgever premie betaalt. Het maximumsalaris waarover u premie betaalt is per 1 januari 2022 € 59.706. Vóór 2022 gold er geen maximumsalaris. Lees meer over deze wijziging op de website van Bakbekwaam.

Directeuren-grootaandeelhouders betalen geen premie meer

Sinds 1 januari 2022 betalen directeuren-grootaandeelhouders geen premie meer voor het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Ze kunnen hierdoor niet meer gebruikmaken van de gesubsidieerde activiteiten van het sociaal fonds. Lees meer over deze wijziging op de website van Bakbekwaam.

Bakbekwaam, nieuw platform voor bakkerijbranche

Bakbekwaam is hét informatieplatform voor alle werkgevers, leidinggevenden en medewerkers in de bakkerijsector. U vindt er alle informatie over werken en leren in de bakkerij. Op www.bakbekwaam.nl vindt u vanaf nu ook de informatie over het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.