Overslaan en naar inhoud gaan

Hoorrecht

Gepubliceerd op:

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen hebben een wettelijk hoorrecht. Dat betekent dat deze verenigingen de mogelijkheid krijgen om aan sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) te laten weten wat ze vinden van de plannen voor het omzetten van de huidige pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling.

Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers kunnen hun stem laten horen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Sociale partners maken afspraken hoe de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers komt een wettelijk hoorrecht. Op die manier kunnen zij ook hun stem laten horen.

Op dit moment heeft het Bakkers pensioenfonds nog geen concept-transitieplan. Zodra dat er wel is, vindt u het hier. U vindt hier dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen overbrengen aan sociale partners.

Voorwaarden aan verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen:

  1. Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.
  2. In hun statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigen.
  3. Zij moeten minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers vertegenwoordigen, of 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds.

Waar kunt u zich melden?

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen (bij voorkeur) een e-mail sturen aan: Erwin.gankema@bpfbakkers.nl. Dit kan tot 1 november 2023.