Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuw in 2024: pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Gepubliceerd op:

Werknemers starten vanaf 1 januari 2024 eerder met pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Nu is dat nog vanaf 20 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Werkgevers: op tijd de salarisadministratie inrichten

Bent u werkgever? Dan gaat u voor werknemers vanaf 18 jaar pensioenpremie afdragen. Het is belangrijk dat werkgevers hun salarispakket en (externe) salarisadministratie daarop inrichten. Zodat de salarisgegevens van deze werknemers vanaf 1 januari 2024 bij ons bekend zijn. Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers ouder dan 18 jaar en jonger dan 20 jaar informeren dat zij pensioen gaan opbouwen. 

Pensioen opbouwen boven franchise

Niet alle jongere werknemers gaan pensioen opbouwen. Ze bouwen pas pensioen op als hun inkomen boven de franchise (€ 16.322 in 2023 bij voltijd) uitkomt. Dat is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Bij een deeltijdbaan wordt de franchise naar rato berekend. 

Werknemers vanaf 18 jaar: Pensioen opbouwen en premie betalen

Bent u werknemer? En bent u ouder dan 18 jaar en jonger dan 20 jaar? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2024 premie voor het pensioen dat u opbouwt. De werkgever en de werknemer betalen elk een deel van de premie. Hoeveel premie u betaalt, staat op uw loonstrook. Blijft uw brutosalaris gelijk? Dan betekent het dat uw nettosalaris vanaf 1 januari lager wordt.