Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuwe stappen in duurzaam beleggen

Gepubliceerd op:

Wij vinden het belangrijk dat u nu of later op een goed pensioen kunt rekenen. Daar is een goed rendement op onze beleggingen voor nodig. Maar we willen ook dat u van uw pensioen kunt genieten in een leefbare wereld. Daarom zetten we steeds meer stappen om duurzaam te beleggen, met extra aandacht voor het klimaat. Ook hebben we de keuze gemaakt om een ‘lichtgroen’ pensioenfonds te zijn, volgens artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 

Wat is de Sustainable Finance Disclosure Regulation?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een nieuwe Europese wet voor financiële producten. Ook pensioenfondsen moeten deze wet gaan volgen. Volgens deze nieuwe regels moeten we laten zien hoe groen of duurzaam onze beleggingen precies zijn. De wet moet voorkomen dat pensioenfondsen zich groener voordoen dan ze zijn. Dat noemen we ‘green washing’. 

Een lichtgroen pensioenfonds

De SFDR ziet een pensioenregeling als een financieel product. We moeten aangeven hoe groen onze pensioenregeling is:

  • Lichtgroen: financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten
  • Donkergroen: financiële producten die duurzame beleggingen tot doel hebben
  • Grijs: financiële producten die geen van beide doen

Wij hebben gekozen voor het label ‘lichtgroen’. Met onze beleggingen promoten we ‘ecologische en sociale kenmerken’ zoals dat staat in artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat een deel van onze beleggingen een milieudoelstelling heeft. We beleggen bijvoorbeeld in bedrijven die minder CO2 uitstoten. En we dragen bij aan meer groene energie en minder fossiele brandstoffen. 

Effect op mens en milieu

Een deel van onze beleggingen heeft nu al een duidelijke milieudoelstelling. En we willen onze groene beleggingen verder gaan uitbreiden. Maar we hebben ook nog beleggingen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor mens en milieu. De SFDR eist daarom dat we duidelijk vertellen hoe we hier rekening mee houden. We houden in ons beleggingsbeleid eerst rekening met de belangrijkste ongunstige effecten. 

Meer informatie

Hoe we dit doen, staat beschreven in 2 nieuwe documenten: de Precontractuele informatie (pdf) en de Verklaring omtrent ongunstige effecten (pdf). Het staat ook in ons beleid duurzaam beleggen. Vanaf juni 2023 gaan we hierover rapporteren. 

Lees meer over hoe we verantwoord beleggen.