Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioen niet verhogen in 2022


Uw pensioen gaat in 2022 niet omhoog

Onze financiële situatie ontwikkelt zich positief. Maar we mogen uw pensioen pas (gedeeltelijk) verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. In 2022 kunnen we uw pensioen (waarschijnlijk) niet verhogen. Maar we hopen dat dit in 2023 wel kan.

Onze financiële situatie is nog niet goed genoeg

We houden maandelijks in de gaten of we uw pensioen kunnen verhogen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. We kijken bijvoorbeeld naar onze financiële situatie en de financiële reserves die we nodig hebben om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit moment is onze financiële situatie nog niet goed genoeg. Daarom kunnen we uw pensioen (waarschijnlijk) nog niet verhogen in 2022.

Lees meer over onze financiële situatie.

In 2023 mogelijk wel verhogen

Als onze financiële situatie blijft verbeteren, hopen we uw pensioen in 2023 wél te kunnen verhogen. Zodra ons bestuur een besluit neemt over het verhogen van de pensioenen, hoort u dit van ons.