Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenfondsen Bakkers en Zoetwaren versterken samenwerking

Gepubliceerd op:

Een aantal jaren geleden maakten de besturen van BPF Zoetwaren en BPF Bakkers bekend dat zij meer wilden gaan samenwerken. Zij hebben het niet bij woorden alleen gelaten, maar het ook in de praktijk gebracht. En dat werpt zijn vruchten af. Nu er een nieuw pensioenstelsel in de maak is, kijken de besturen verder naar een volledig samengaan. 

Formaat doet ertoe. Dat geldt tegenwoordig zeker ook voor pensioenfondsen. BPF Zoetwaren en BPF Bakkers weten dit al langer. Vandaar hun zoektocht naar samenwerking. Die samenwerking bevalt goed en biedt de deelnemers van beide fondsen nu al voordelen. 

Als één groot fonds sta je samen sterk

Volledige samenwerking door verder te gaan als één fonds is een logische en verstandige volgende stap. Een groter pensioenfonds biedt immers nog meer mogelijkheden. Ook andere pensioenfondsen die in de voedingsmiddelensector actief zijn, kunnen zich aansluiten. Want: samen sta je sterk. 

Als gezamenlijk fonds kunnen we efficiënter werken, kosten besparen en risico’s beter beperken. Kleinere pensioenfondsen die samengaan, kunnen bovendien een einde maken aan de onzekerheid of ze nog wel zelfstandig door kunnen gaan.

Vandaar dat de besturen van BPF Zoetwaren en BPF Bakkers hun samenwerking nog verder willen versterken en volledig samen willen gaan. In het verleden waren de verschillen in financieel opzicht nog te groot. Maar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel biedt mogelijkheden om deze verschillen te overbruggen. Dat nieuwe pensioenstelsel moet op 1 januari 2027 zijn ingevoerd. 

Belangen van deelnemers voorop

Er blijft wél ruimte voor een eigen inbreng en identiteit van beide fondsen. De pensioenregelingen van BPF Zoetwaren en BPF Bakkers zijn nu al grotendeels hetzelfde. Maar het gezamenlijke fonds zal toch een eigen regeling per sector kunnen aanbieden. Daar zijn mogelijkheden genoeg voor. Sectoren kunnen bijvoorbeeld eigen afspraken maken over premiehoogte en opbouw. Wat altijd voorop staat, is het belang van de deelnemers. Zij moeten er beter van worden.

BPF Zoetwaren is zelf ook ontstaan uit een samenwerking, toen in 2011 BPF Koek en BPF Snoep fuseerden. Nu is BPF Zoetwaren weliswaar nog een middelgroot fonds, maar de schaalvergroting in de pensioensector gaat door. Op termijn is de kans groot dat het weer tot de kleinere pensioenfondsen gaat behoren. 

Als pensioenfondsen zich te laat aanpassen, kunnen zij misschien de verwachtingen van hun deelnemers niet langer waarmaken. En daarmee verliezen zij mogelijk hun bestaansrecht. Een gedwongen samenwerking met andere organisaties is dan het gevolg. En dat is nooit het beste uitgangspunt om de belangen van de eigen deelnemers veilig te stellen. 

Hogere eisen

Dat pensioenfondsen vaker samengaan en fuseren is logisch. De wetten en regels rond pensioen worden steeds ingewikkelder. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. En de toezichthouders stellen steeds meer en hogere eisen aan bestuurders van pensioenfondsen. De tijd dat iemand zo’n bestuursfunctie ‘er even bij deed’ ligt ver achter ons. 

Voor de kleinere en middelgrote pensioenfondsen is het steeds lastiger om aan alle eisen te voldoen. Er wordt steeds meer professionaliteit gevraagd. Dat maakt het uitvoeren van een pensioenregeling duurder. En dus gaan pensioenfondsen samenwerken en zelfs fuseren. Of ze voelen zich gedwongen te stoppen; ze gaan dan op in een ander fonds of dragen over aan een verzekeraar. 

In het jaar 2000 waren er nog een kleine 1.000 pensioenfondsen. Nu zijn het er nog rond de 200. Dit aantal zal waarschijnlijk nog verder dalen.  

Aansluiten

Kortom, Pensioenfondsen Bakkers en Zoetwaren werken hard aan hun samenwerking. Door samen te gaan, zijn ze beter voorbereid op de toekomst. En het moment is nu: want het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. 

BPF Zoetwaren en BPF Bakkers hopen andere pensioenfondsen uit de voedingsmiddelensector te inspireren en te bewegen zich bij hen aan te sluiten. Ook voor hen zijn er schaalvoordelen te behalen met behoud van de eigen identiteit. 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Peter Mannaert (peter.mannaert@bpfbakkers.nl) of Marsha van Beusekom (marsha.vanbeusekom@bpfzoetwaren.nl).