Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuwe regels voor pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. De regels voor de pensioenen bij Bakkers Pensioenfonds gaan hierdoor ook veranderen. Hier leest u wat er nu bekend is en hoe we u en uw werknemers op de hoogte houden.

We nemen u stap voor stap mee

We gaan waarschijnlijk op 01-01-2025 over op de nieuwe regels voor pensioen. We nemen u daarin stap voor stap mee. Als we een actie van u verwachten, laten we u dat weten. De pensioenen van uw (voormalig) werknemers gaan automatisch over op de nieuwe regels. Daar hoeft u dus niets voor te doen. 

Hoe ziet het nieuwe pensioen er straks uit?

  • De premie wordt het uitgangspunt. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) de werkgever en werknemer voor het pensioen inleggen. Doordat de premie het uitgangspunt wordt, zijn uw kosten voor de pensioenpremies beter te voorspellen.
  • De pensioenen bewegen mee. Als het goed gaat met de economie, dan kunnen de pensioenen straks sneller omhoog. Maar de pensioenen kunnen ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. We hebben afspraken om schommelingen op te vangen, zodat de pensioenen zoveel mogelijk gelijk blijven.
  • Pensioen wordt transparanter en persoonlijker. Werknemers krijgen straks een eigen pensioenpot en zien hoeveel jullie samen inleggen en hoe dit bedrag groeit.

Planning

Nieuwe regels voor pensioen zijn er niet zomaar. Voordat de nieuwe regeling ingaat op 01-01-2025 moeten nog een aantal stappen gezet worden. Bekijk de planning.

2019-2021

Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’.

2021

Het kabinet heeft de reacties op het conceptwetsvoorstel behandeld. 

2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd. Het wetsvoorstel is daarna naar de Eerste Kamer gegaan.

2023
  • 30 mei 2023: de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd. Daarbij is afgesproken dat pensioenfondsen een jaar extra de tijd krijgen voor de nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat de nieuwe regeling uiterlijk op 1 januari 2028 moet ingaan.
  • 1 juli 2023: de Wet toekomst pensioenen gaat in. De vakbonden en de werkgevers maken afspraken over de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen. Wij helpen ze hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.
2025
Onze nieuwe regels voor pensioen zijn klaar en gaan in. Dit moet dus uiterlijk vanaf 2028, maar wij proberen om in 2025 al klaar te zijn. De nieuwe regels gelden dan voor iedereen met een pensioen bij het Bakkers Pensioenfonds.

Wij informeren uw werknemers

Wij houden uw werknemers op de hoogte van de veranderingen. Bijvoorbeeld via onze themapagina over het nieuwe pensioen. Als er nieuws is, informeren we u als werkgever eerst. Als uw werknemers vragen hebben, beantwoorden we die graag.

Samengaan met Pensioenfonds Zoetwaren

We willen met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel één pensioenfonds gaan vormen met Pensioenfonds Zoetwaren. Deze plannen waren er al langer, maar het nieuwe stelsel maakt dit samengaan gemakkelijker. Veel voorbereidingen doen we daarom samen. 

Lees waarom we samengaan.

Meer lezen over het pensioenstelsel