Overslaan en naar inhoud gaan

Financieel: Pensioenopbouw omlaag in 2022


Waarom verlagen wij de pensioenopbouw?

De rente was de laatste jaren heel laag. Lage rente maakt pensioen veel duurder. Met dezelfde premie kunnen we dus minder pensioen inkopen. Met de pensioenpremie die we ontvangen, kunnen we in de toekomst de afgesproken pensioenen niet meer betalen. De rente steeg in 2021, maar om de pensioenen te kunnen blijven betalen moet de rente nog verder stijgen.

De pensioenpremie kunnen we niet wijzigen

De pensioenpremie is vastgelegd in de cao en gaat in 2022 niet omhoog. Het pensioenfonds kan deze premie dus niet zelf wijzigen. Verlaging van het opbouwpercentage is dan de enige oplossing. Daarom moeten we de opbouw van het pensioen in het jaar 2022 verlagen.

Mochten werkgevers- en werknemersorganisaties alsnog besluiten om de premie in 2022 te verhogen, dan kunnen wij opnieuw beslissen over het opbouwpercentage in 2022.

Wat betekent een lager opbouwpercentage voor u? 

  • U gaat voor dezelfde premie iets minder pensioen opbouwen in 2022. 
  • Het partnerpensioen blijft 70% en het wezenpensioen 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Maar omdat u iets minder ouderdomspensioen gaat opbouwen, bouwt u ook minder partner- en wezenpensioen op.
  • De wijziging geldt voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2022 opbouwt. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd tot 1 januari 2022 verandert dus niet.

Meer informatie