Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

Ieder pensioenfonds wil financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen betalen. Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben én 
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later

Onze beleidsdekkingsgraad is 103,8%

Dekkingsgraad hoger dan 110%

Dekkingsgraad tussen 104,2% en 110%

Dekkingsgraad lager dan 104,2% (Huidige situatie)

Waarom is de beleidsdekkingsgraad belangrijk?

De beleidsdekkingsgraad is belangrijk om 2 redenen:

  1. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen.

  2. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of uw pensioen omhoog of omlaag gaat. Of gelijk blijft. We willen de pensioenen ieder jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna ieder jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen wordt uw pensioen minder waard.

Waardoor stijgt of daalt de dekkingsgraad?

Iedere maand berekenen we onze dekkingsgraad. Hoe komt het dat de dekkingsgraad iedere maand verandert?

  • Door de rente. De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. Is de rente hoger, dan stijgt onze dekkingsgraad.

  • Door het rendement op onze beleggingen. Wij beleggen de premie die u en uw werkgever betalen. Die beleggingen leveren een rendement op. Een goed rendement is goed voor onze beleidsdekkingsgraad. 

Ook de levensverwachting heeft gevolgen voor de beleidsdekkingsgraad. We worden gemiddeld ouder. Doordat we ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld hebben. Want we moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

DatumGemiddeldeHuidig
Augustus 202198,8%94,8%
September 202199%95,7%
Oktober 2021100,2%96,6%
November 202199,3%97,3%
December 2021103%98,2%
Januari 2022101%98,9%
Februari 202299,5%101,8%
Maart 2022100,2%105,5%
April 2022101,1%108,9%
Mei 2022102,1%110,3%
Juni 2022103%109,5%
Juli 2022103,8%107,9%

We hebben 4 dekkingsgraden

  • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Het bestuur gebruikt daarom deze dekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als we het over dekkingsgraad hebben, dan hebben we het in de regel over deze beleidsdekkingsgraad.

  • Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. U ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.

  • Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om tegenslagen op te kunnen vangen. Deze wordt ieder kwartaal bepaald.

  • Minimaal vereiste dekkingsgraad: deze wordt aan het einde van elk jaar bepaald.

Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

We hebben een financieel crisisplan (pdf). Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben.

Herstelplan om financieel gezond te worden

Omdat onze beleidsdekkingsgraad te laag is, hebben we een herstelplan (pdf) ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond verwachten te worden.